Xe nước mía cũ – Đi tìm phương án kinh doanh hiệu quả